Bloggens syfte

Kanske kan man kalla det som håller på att växa fram i vår tid för ett relationellt paradigm. Allt handlar om relationer och om nya sätt att skapa relationer. Inte minst den explosionsartade utvecklingen av sociala medier på nätet som möjliggör ett aldrig tidigare skådat utbyte av informationsflöden.

Jag själv är intresserad av relationer på många plan som knyter samman det som jag ägnat mig åt de senaste 30 åren.

  1. Människans relation till sig själv (individualpsykologi) och
  2. hennes relationer till sina närmaste (partner, familj).
  3. Relationer i grupper (gruppdynamik, konflikter)
  4. och inte minst den stora relationen mellan vår andliga och vår materiella verklighet.

Bloggen är tänkt att förmedla idéer inom dessa områden.